خانه / همه محصولات / گلاب ها

گلاب ها

انواع گلاب های مرغوب و با کیفیت

گلاب ممتاز صادراتی طبیعی در بسته بن...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

30000 تومان

گلاب ممتاز صادراتی طبیعی گالنی 24 د...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

180000 تومان

گلاب رویال صادراتی طبیعی گالنی 28 ا...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

250000 تومان

گلاب معمولی طبیعی گالنی...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

170000 تومان

گلاب ممتاز صادراتی طبیعی در بسته بن...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

12000 تومان

گلاب دو آتیشه گالنی 20 الی 30 درصد...

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

500000 تومان

گلاب دو آتیشه

این محصول شفاف از نظر طعم کمی تلخ و بسیار معطر

10000 تومان
1

توضیحات درباره این موضوع انواع گلاب های مرغوب و با کیفیت ایرانی که در بهترین شرایط تهیه شده و برای مشتریان گرامی فراهم شده است