چشم انداز آینده فروشگاه عارضی

Mojtaba . 15 خرداد 1395

1- چشم انداز : (آنچه می خواهیم در آینده باشیم)

(اگر توانستید کاری را تصور کنید، حتی قادر خواهید بود آن را انجام دهید.)

چشم انداز می تواند متاثر از تجربیات و مطالعات و نیاز جامعه تقاضاهای محیطی باشد و این تصویر آینه فروشگاه بعد از تحقق ماموریت در افق برنامه می باشد و برای تحقق این باور باید ماموریت را طوری تعیین کرد که آن چشم انداز محقق گردد.

1- بکارگیری فناوری های صنعتی روز دنیا

2-ارتقا کیفیت زندگی و سلامت جامعه را از طریق تولید و عرضه محصولاتی سالم و با کیفیت

3-تلاش جهت کسب عنوان شرکت پیشتاز و نمونه در صنعت مواد غذایی

4-مشارکت کارکنان متعهد و مشخص با افزایش قابلیت های رقابت پذیری

2- ماموریت رسالت:

ماموریت مهم ترین دلیل موجودیت هر سازمانی است که چهارچوبی تعیین کننده در چگونگی تحقق پذیری اهداف استراتژیک آن دارد .

ماموریت هرگونه فعالیت موسسه و رفتار کارکنانش را شکل می دهد.

ماموریت متاثر از چشم انداز یا منش است و چشم اندازها در واقع ماموریت فروشگاه را می سازند.

یک ماموریت خوب طراحی شده ، هدف بنیادی و بی نظیری را تعریف می کند که باعث متمایز شدن یک فروشگاه از دیگر فروشگاه های مشابه اش می شود. لذا در فروشگاه عارضی کارکنان به عنوان یک قلم دارایی ارزشمند محسوب می شود که :

1- احترام به همه ی گروه های ذینفع

2- افزایش سلامت محصول تولیدی مورد استفاده عموم

3- مشارکت با معتبرترین فروشگاه های فعال در صنایع غذایی جهان و استفاده از توانمندی هایشان

4- این مجموعه به پرسنل خود مانند اعضای یک خانواده بزرگ می نگرد و ضمن ارزیابی و کنترل مستمر عملکرد ایشان خود را متعهد به ارتقای دانایی ، مهارت ، اندیشه و رفاه ایشان می دانیم.

1- الف: این مجموعه خود را متعهد به سوددهی منصفانه به صاحبان امتیاز این شرکت در جایگاه شرکای تجاری می داند.

1- ب: فروشگاه عارضی خود را متعهد به رعایت حقوق مشتریان به ویژه حق اعتماد  به کیفیت مواد اولیه مرغوب ، تازه ، سالم و رفتار شایسته کارکنانمان داریم.

1- ج: ما خود را متعهد به رعایت حقوق تامین کنندگان خویش در جایگاه یک شرکت تجاری معتبر می دانیم.

 

اهداف:

اهداف موسسه در بردارنده یک ماهیت اجتماعی ، مواردی در جهت آینده است که سازمان به طور یکپارچه سعی دارد آن را تحقق بخشد.

1- خط کیفیت محصولات از مرحله تولید تا مصرف کننده نهایی

2- تامین رضایتمندی مشتریان

3- دستیابی به سهم تاثیر گذار در بازار

4- ارتقا دانش بازاریابی و فروش